Hulp zoeken

Deskundige hulp in het begeleiden en uitvoering van een vraag.
Na het formuleren van de hulpvraag en het aanvragen van het juiste budget door de zorg-consulent, kunt u een beroep op ons doen. Wij helpen bij het zoeken naar
de juiste hulpverlener, die in kan springen op uw hulpvraag. Wij hebben geen hulpverleners in een kaartenbak maar helpen u om iemand te zoeken.

Deskundige hulp bij de administratie
Om ervoor te zorgen dat u het juiste contract afsluit wat bij uw situatie past, nemen wij graag de tijd om u wegwijs te maken in de verschillende contracten. Daarnaast kunnen wij het juiste uurloon berekenen en kijken hoeveel budget hiermee gemoeid is. Indien gewenst vullen we het contract samen met u in.

Deskundig advies en uitleg over PGB
Wij willen graag dat alle zaken rondom het PGB duidelijk zijn, zodat u goede keuzes kunt maken. Veel van uw vragen kunt u stellen aan uw zorg-consulent, daarnaast kunnen wij vaak aanvullende informatie geven. Wij denken dan aan belastingvragen of over verzekeringen, vakantiedagen en reiskosten. Ook zoeken we specifieke vragen in uw situatie voor u uit.

Ondersteuning voor de langere en kortlopende zorgvragen
Het spreekt voor zich dat wij graag met u in gesprek gaan over elke hulpvraag. Het maakt niet uit of de vraag maar voor een week is, of voor onbepaalde tijd. Wij doen ons best om samen met u de juiste oplossing te vinden.

Oog voor de problematiek binnen het gezin
Wanneer de hulp voor iemand gevraagd wordt binnen de gezinssituatie weten wij dat de hulp er ook vaak op gericht is om het gezin enigszins te ontlasten. Wij willen hier dan ook niet aan voorbij gaan. Wij proberen door goed te luisteren naar wat de problemen zijn hier adequaat op te reageren. GoVV wil graag uw hulpverlener hierbij een helpende hand bieden door op thema-vergaderingen met anderen te overleggen, wat te doen in bepaalde situaties. Via deze weg willen we ook de visie van GoVV op een goede manier invulling geven.

Vele variaties mogelijk:
Een gezin wat via het PersoonsGebondenBudget hulp zoekt kan kiezen uit vele variaties. Ook binnen GoVV zijn deze variaties zichtbaar. Enkele voorbeelden: de hulpverlener verzorgd de administratie, de hulpverlener gaat mee naar de artsen, er is sprake van buitenschoolse opvang, logeeropvang, dagopvang in het weekeinde, verzorging/begeleiding wordt overgenomen door de hulpverlener, persoonlijke assistentie op school, douchen en aankleden enz. Alle mensen die via GoVV werken vinden het leuk om via al die variaties samen met de hulpvragers de zorg te bieden die nodig is.