Meer over

Speciaal
Wij hebben ons gespecialiseerd in het verzorgen en begeleiden van kinderen met een meervoudig complexe handicap.

Toekomst
De zorg is volop in ontwikkeling. Toch kan u het idee hebben dat er voor uw situatie te weinig aandacht is. Wij willen graag uw verhaal horen en wellicht kunnen we in de toekomst samenwerken om goede zorg te ontwikkelen. Want daar draait het bij ons om, zorg op maat, zorg voor een ieder. Dus, mail ons uw verhaal en vooral uw wensen, voor nu en in de toekomst en wij nemen contact met u op.

Waar vindt u GoVV
Ons bureau is gevestigd in Britsum. Tot nu toe zijn wij actief in Dokkum, Leeuwarden, Ferwert, Burgum, Noord Bergum, Metslawier, Sint Annaparochie en Stiens. Hoe voor ons de toekomst er uit ziet hangt af van de aanvragen die er zullen zijn. En welke ontwikkelingen er binnen de zorg zullen komen. We hopen dan ook dat u ons (kritisch) blijft mailen met vragen en wensen. Pas dan kunnen wij een goede koers uitzetten.